Bestellijst

Geen bestellingen

Corona

Volksuniversiteit Zuidlaren

Richtlijnen in verband met het Corona-virus vanaf 31 januari 2022

Bij de Volksuniversiteit Zuidlaren blijft de veiligheid voor deelnemers en docenten het uitgangspunt. Tijdens de lessen zijn de geldende overheidsrichtlijnen in verband met Corona onverkort van toepassing.

Corona-toegangsbewijs

Na raadpleging van de gemeente Tynaarlo is gebleken dat voor het deelnemen aan educatieve activiteiten van de Volksuniversiteit Zuidlaren in de dorps- en buurthuizen het tonen van een Corona Toegangsbewijs niet meer nodig is. Eerdere opmerkingen hieromtrent in de nieuwsbrief en in de communicatie met docenten en deelnemers worden bij dezen teruggenomen. Excuses voor de verwarring.

Let op:

Buurthuis De Bark volgt de richtlijnen voor de horeca. Daar kunnen ook de deelnemers van de VuZ gevraagd worden om hun CoronaToegangsBewijs te tonen om toegang te krijgen.

Tijdens de lessen:

In overleg met de beheerders zijn de tafels zo opgesteld, dat er tijdens de lessen voldoende afstand tussen de cursisten bestaat. Het dragen van een mondkapje is in de leslocaties verplicht. Wanneer u uw zitplaats heeft ingenomen, kunt u het mondmasker afdoen. U mag er natuurlijk zelf voor kiezen om ook tijdens de lessen een mondmasker te dragen.

Ventilatie

Voorafgaand aan en tijdens de lessen worden de lokalen maximaal geventileerd. Dat kan betekenen, dat deuren en ramen tegen elkaar worden opengezet. Het is aan te raden om extra warme kleding aan te trekken tegen de koudte.

Basisregels voor iedereen:

  • Handhygiëne
  • 1,5 meter afstand van anderen.
  • Mondkapjes verplicht bij verplaatsing in het gebouw
  • Ventilatie in de lokalen
  • Klachten? Laat u testen en blijf thuis tot u zeker weet, dat u niet bent besmet.

Landelijke richtlijn

De Volksuniversiteit Zuidlaren handelt daarmee conform de:
Handreiking dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en maatschappelijke opvang m.b.t. het Corona Toegangsbewijs (CTB) en de basisregels. Opgesteld in samenwerking met Sociaal Werk Nederland, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: 26 januari 2022,Versie: 7

Zie voor de volledige tekst: https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=25339&m=1643280672&action=file.download