Bestellijst

Geen bestellingen

Meedoenregeling 18+

Als u in de gemeente Tynaarlo woont en aan onderstaande voorwaarden voldoet kunt u gebruik maken van de gemeentelijke meedoenregeling 18+. U kunt dan o.a. een cursus volgen bij de Volksuniversiteit of een andere activiteit op sportief, cultureel of educatief gebied doen:
  • Uw inkomen mag niet meer zijn dan 120% van het sociaal minimum.
  • Ook als u schulden hebt en daardoor geen geld hebt om mee te doen aan deze activiteiten kunt u een aanvraag doen.
Hoeveel kunt u krijgen?
Inwoners kunnen voor één activiteit een aanvraag doen voor een bedrag tot maximaal € 350,- per jaar.
 
Hoe vraagt u dit aan?
Aanvragen gaat via de Sociale teams van de gemeente. Zij beslissen hierover.
 
Waar kunt u hen bereiken?
  • Neem hiervoor telefonisch contact op via 0592 - 266 737
  • Stuur een email naar sociaalteam@tynaarlo.nl
  • Kom langs tijdens het spreekuur in Eelde, Vries of Zuidlaren. 
Hieronder staat de volledige tekst van deze gemeentelijke regeling t.b.v. de minima:
Voor inwoners boven de 18 jaar met minimale financiële middelen kan de meedoenregeling 18+ worden ingezet om te stimuleren dat zij kunnen meedoen aan activiteiten in de samenleving om sociale uitsluiting en eenzaamheid te voorkomen.
Inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum komen in aanmerking voor deze regeling. Ook voor inwoners die boven deze grens zitten en te maken hebben met schuldenproblematiek en daardoor geen geld overhouden voor activiteiten waar de regeling voor is bedoeld, kan deze regeling worden ingezet. De regeling is bedoeld om deel te nemen aan activiteiten met een sportief, educatief of cultuur karakter. Bijvoorbeeld de contributie voor een sport- of culturele vereniging of de deelnamekosten voor een cursus.
Inwoners kunnen per jaar voor één activiteit een aanvraag doen voor een bedrag tot maximaal € 350,- per jaar. De aanvraag gaat via de Sociale teams. Zij hebben mandaat om de meedoenregeling in te zetten.