Bestellijst

Geen bestellingen

Over ons

De Volksuniversiteit Zuidlaren is een stichting, die tot doel heeft om aan volwassenen in de noordelijke regio de mogelijkheid te bieden tot vorming, ontwikkeling en scholing. Om dit doel te bereiken organiseert de Volksuniversiteit Zuidlaren cursussen en workshops op cultureel, wetenschappelijk en creatief terrein. De cursussen en workshops worden verzorgd door professionele docenten. De Volksuniversiteit is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. De Volksuniversiteit Zuidlaren werd op 16 november 1995 opgericht en is aangesloten bij de landelijke brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk, Cultuurconnectie.

Bestuur                                 

Voorzitter                                                 Jan Kiewiet        
Secretaris                                               Janny Buiten             
Penningmeester                                      Alberta Assies         
Publiciteit                                                Annelike Brinkman     
Cursuscoördinator Zuidlaren                  Janny Buiten         
Cursuscoördinator Eelde, Paterswolde   André Ensing        .           

Cursusadministratie
Ruud Haan  administratie@vuzuidlaren.nl    0598-452880

De Stichting Volksuniversiteit Zuidlaren staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 41020496.