Bestellijst

Geen bestellingen

Richtlijnen ivm het Corona-virus voor docenten en deelnemers van de cursussen en workshops van de Volksuniversiteit Zuidlaren.

Veiligheid bij de Volksuniversiteit Zuidlaren

De RIVM-richtlijnen ten aanzien van het voorkomen van gezondheidsrisico’s in verband met het Corona-virus, zijn binnen de Volksuniversiteit Zuidlaren zowel voor docenten, medewerkers als deelnemers bovenal leidend.

Dat betekent:
 • volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar
 • we wassen onze handen vaak en goed
 • we schudden geen handen
 • we hoesten in onze elleboog
 • we zitten niet aan ons gezicht

De overheid geeft aan de burgers het dringende advies om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimten. De locaties waar de activiteiten van Volksuniversiteit plaatsvinden, vallen hier ook onder. Het bestuur van de Volksuniversiteit volgt het landelijke beleid en adviseert deelnemers en docenten dringend om een mondkapje te dragen. Als de lessen zijn gestart, kan het mondkapje worden afgedaan.

Veiligheid in de gebouwen

De RIVM-richtlijnen ten aanzien van hygiënemaatregelen zijn ook in de gebouwen en lokalen van de Volksuniversiteit Zuidlaren onverkort van toepassing. Dat betekent dat op de locatie, bij de ingangen van de gebouwen en in de lokalen, beschikbaar is:

 • zeep
 • papieren handdoekjes
 • oppervlaktesprays
 • desinfecterende handgel

Aanvullend:

Kom alleen naar de leslocatie voor het bijwonen van de activiteiten. Personen, die de lessen niet geven of bijwonen, zijn niet welkom en blijven buiten.

Volg nauwkeurig de aangewezen looproutes en de overige aanwijzingen op van de beheerders van het gebouw en de docenten.

Per lokaal is het maximale aantal toegestane aanwezigen vastgesteld, met inachtneming van de anderhalve meter onderlinge afstand. Zorg ervoor, dat dit aantal niet wordt overschreden. In enkele gevallen nemen twee personen uit één huishouden deel aan dezelfde les. Dan is het maximumaantal in het lokaal verhoogd. Deze deelnemers dienen samen plaats te nemen aan één tafel, uiteraard met voldoende afstand (1,5 meter) tot de overige deelnemers.

In goed overleg met de beheerders van de gebouwen zijn de lokalen conform de RIVM-richtlijnen ingericht. Verander daarom niets aan de opstelling van de tafels en de stoelen.

Voorafgaand aan de lessen worden de lokalen ‘doorgelucht’. Tijdens de activiteiten wordt zoveel als mogelijk gezorgd voor verse luchttoevoer. Alle ramen en deuren blijven gedurende de lessen open staan. Indien wenselijk, wordt een korte luchtpauze ingelast. Deelnemers en docenten worden dan geacht het lokaal te verlaten en de buitenlucht op te zoeken. Het is aan te raden om een extra jasje/trui mee te nemen, voor als het straks kouder wordt.

Veiligheid tijdens de lessen

Bij het begin van alle bijeenkomsten vraagt de docent aan de deelnemers of er zich wijzigingen hebben voorgedaan in de gezondheidssituatie van de deelnemers, die te relateren zijn aan de symptomen van het Corona-COVID19 virus. Indien dit het geval is, beoordeelt de docent of de aanwezigheid van de betreffende deelnemer(s) een gezondheidsrisico met zich meebrengt. Is dit laatste het geval, zal de docent aan de betreffende deelnemer(s) vragen om de bijeenkomst te verlaten.

Voordat de lessen kunnen beginnen, reinigen alle deelnemers de eigen tafel en/of werkplek en de gereedschappen en gebruiksmaterialen met het aanwezige schoonmaakmateriaal. Aan het einde van de bijeenkomst reinigt de deelnemer opnieuw zijn/haar tafel en het gebruikte werkmateriaal met de aangewezen schoonmaakmiddelen.

Voorkom zoveel mogelijk toiletgebruik tijdens de lessen, ga voor aanvang thuis naar het toilet.

Veiligheid bij de beeldende vakken

Zorg ervoor dat de docent met voldoende afstand langs de cursisten kan lopen.

Houd u aan de looproutes in het lokaal om onwenselijke toenaderingen te voorkomen.

Niet alles is tot in detail vooraf te regelen. Oplettendheid en aandacht voor het gebruik van materialen is een ieders verantwoordelijkheid. Denk hierbij aan:

 • gemeenschappelijk gebruik van materialen en gereedschap zoveel mogelijk beperken,
 • zoveel mogelijk eigen gereedschappen en materialen gebruiken,
 • gezamenlijk gebruikte gereedschappen worden na gebruik gedesinfecteerd,
 • werkstukken na afloop zo veel mogelijk mee naar huis nemen.

Veiligheid en thuisblijven

Het bestuur van de Volksuniversiteit Zuidlaren gaat ervan uit, dat deelnemers en docenten thuisblijven als zij op één van de volgende vragen een positief antwoord moeten geven: (gebaseerd op: ‘Veilig werken in contactberoepen’, www.rivm.nl/covid19)

 1. Had u één of meerdere klachten in de afgelopen 24 uur?
  - benauwdheidsklachten
  - verkoudheidsklachten (zoals neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten)
  - verhoging of koorts
 2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heeft u het nieuwe Coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)
 4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe Coronavirus en heeft u in de afgelopen 10 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Als u één van de vragen positief beantwoordt, wordt u dringend geadviseerd om in contact te treden met de GGD en een Corona-test aan te vragen (voorzover dat nog niet is gebeurd). Het bestuur van de Volksuniversiteit Zuidlaren ontzegt u tot nader order de toegang tot de lessen en de gebouwen.

Elke cursusgroep organiseert een eigen ‘telefoonboom’, opdat iedereen op tijd kan worden geïnformeerd in het geval dat een les niet door kan gaan.

Samen krijgen wij Corona eronder

Het bestuur van de Volksuniversiteit Zuidlaren verwacht, dat wij samen de juiste uitvoering aan deze richtlijnen kunnen geven. En dat wij daarmee optimaal bijdragen aan het voorkomen van gezondheidsrisico’s van onze deelnemers en medewerkers. Het betreft evenwel een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gebouwenbeheerders, de docenten en medewerkers en alle deelnemers van de Volksuniversiteit Zuidlaren. Het bestuur van de Volksuniversiteit gaat ervan uit, dat wij als volwassen mensen deze verantwoordelijkheid samen zullen dragen. Daar hoort ook bij, dat wij elkaar kunnen aanspreken op de zorg en verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Tijdens de lessen zijn de docenten namens het bestuur van de Volksuniversiteit Zuidlaren de uiteindelijk bevoegde protocolver-antwoordelijken voor de juiste navolging van de afspraken.

Het bestuur van de Volksuniversiteit Zuidlaren gaat ervan uit, dat allen de noodzaak inzien om de regels op te volgen en spreekt zijn volle vertrouwen uit in ieders verstandige medewerking.