Bestellijst

Geen bestellingen

Richtlijnen in verband met het Corona-virus vanaf 25 september 2021

Bij de Volksuniversiteit Zuidlaren blijft de veiligheid voor deelnemers en docenten het uitgangspunt. Tijdens de lessen zijn de geldende RIVM-richtlijnen in verband met Corona onverkort van toepassing.

Corona-toegangsbewijs

Voor het deelnemen aan educatieve activiteiten in dorps- en buurthuizen is het tonen vaan een Corona Toegangsbewijs niet nodig. De Volksuniversiteit handelt daarmee conform de ‘Handreiking dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en maatschappelijke opvang m.b.t. het Corona Toegangsbewijs (CTB), opgesteld in samenwerking met Sociaal Werk Nederland en het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners, meegelezen door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.’ Zie voor de volledige tekst: https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/10954-coronatoegangsbewijs-niet-verplicht-in-dorps-en-buurthuizen

Tijdens de lessen:

Wij hebben besloten om de 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen tijdens de lessen te handhaven. In overleg met de beheerder zijn de tafels zo opgesteld, dat er een veilige afstand tussen de cursisten bestaat. Zorg ervoor dat de docent met voldoende afstand langs kan lopen. Let er tijdens de lessen op, dat ook uw buurman/buurvrouw op een veilige afstand kan meedoen aan de les. Het dragen van een mondkapje is in de leslocaties niet verplicht. U mag er natuurlijk zelf voor kiezen om tijdens de lessen een mondmasker te dragen. Oplettendheid en aandacht voor hygiëne, ook bij het gebruik van materialen, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Ventilatie

Voorafgaand aan de lessen worden de lokalen ‘doorgelucht’. Gedurende de lessen blijven de ramen open staan om te zorgen voor maximale ventilatie. Indien wenselijk, wordt een korte luchtpauze ingelast. Deelnemers en docenten worden dan geacht het lokaal te verlaten en de buitenlucht op te zoeken. Het is aan te raden om een extra jasje/trui mee te nemen, voor als het straks kouder wordt.

Basisregels voor iedereen:

  • was vaak en goed uw handen.
  • houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • hoest of nies in uw elleboog.
  • schud geen handen.
  • raak uw gezicht zo min mogelijk aan.

Klachten? Blijf thuis en laat u direct testen

Heeft u klachten die horen bij Corona? Voorkom dat u andere mensen besmet. Blijf thuis en maak een afspraak om u te laten testen. Ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus. Blijf thuis tot u de testuitslag weet.