ERK - Talen

Europees Referentiekader Talen

https://detaalbrigade.nl/taalniveaus/

Beginnend taalgebruiker

Niveau A1:
Kan vertrouwde woorden, elementaire zinnen en alledaagse uitdrukkingen betreffende eigen persoon, familie en directe omgeving begrijpen en gebruiken. Men kan zich b.v. voorstellen of vragen over persoonlijke gegevens stellen en beantwoorden zoals waar iemand woont, over mensen die men kent en dingen die men heeft.
Kan op een eenvoudige manier communiceren, als de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en welwillend is.
Kan een korte eenvoudige tekst schrijven zoals een ansichtkaart of een formulier invullen.

Niveau A2:
Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen en gebruiken die verband houden met zaken van persoonlijk belang (bv. persoonsgegevens, leefomstandigheden, opleiding, familie, winkelen, plaatselijke geografie en werk).
Kan in eenvoudige bewoordingen communiceren over simpele en alledaagse taken.
Kan korte en eenvoudige notities en boodschappen opschrijven en een eenvoudige persoonlijke brief schrijven.

Onafhankelijk taalgebruiker
Niveau B1:
Kan de hoofdpunten van duidelijk uitgesproken taal en geschreven teksten begrijpen die betrekking hebben op vertrouwde en regelmatig voorkomende onderwerpen (b.v. op werk, op school, in de vrije tijd enz.)
Kan ervaringen, gebeurtenissen, wensen, verwachtingen en ambities beschrijven en in het kort uitleg geven over meningen en plannen. Men kan b.v. een plot van een boek of een film vertellen.
Kan omgaan met de meeste situaties die zich voordoen tijdens een reis door het gebied waar de taal gesproken wordt.
Kan over vertrouwde onderwerpen eenvoudige, samenhangende teksten schrijven.

niveau B2:
Kan de kerngedachten van complexe teksten over concrete en abstracte onderwerpen begrijpen, ook van technische discussies in jouw specialisatie.
Kan zo vlot en spontaan communiceren dat de regelmatige interactie met moedertaalsprekers voor beide partijen gemakkelijk gaat.
Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over uiteenlopende onderwerpen.
Kan  een standpunt uiteenzetten over een bepaald thema en daarbij voor- en nadelen en verschillende opties aangeven.