Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: DA1920

Filosofie, Kritiek van de Zwarte Rede

Filosofie, Kritiek van de Zwarte Rede
Cursuscode: DA1920

Deze cursus gaat zich bezighouden met het vraagstuk naar postkoloniale ‘identiteit’ en ‘identiteitspolitiek’.
In de afgelopen eeuw zijn de machtsverhoudingen in de wereld drastisch veranderd. De historische machtspositie van Europa is daardoor snel aan het veranderen, en sommige filosofen stellen zelfs dat Europa als speler op het wereldtoneel haar dominante positie al heeft verloren. Deze politieke machtsverschuiving stelt ook dringende vragen aan de filosofie. In hoeverre is het zelfverstaan van de mens—identiteit—en haar relatie tot de ’ander’ verbonden met de machtsverhouding uit het verleden en heden? En wat is dan het effect van de verschuivingen die op dit moment plaatsvinden op de filosofie? Wellicht klinkt dit in eerste instantie nog wat abstract en ver weg, maar het zijn dergelijke vragen naar identiteit die doorklinken in het huidige publieke debat over bijvoorbeeld, ons eigen koloniaal verleden en in de ‘Zwarte Piet’ discussie.
Toen de docente voor langere tijd in Zuid-Afrika verbleef, kwam ze in aanraking met de Kameroense postkoloniale denker en politiek filosoof: Achille Mbembe (1957). Mbembe, die doceert aan de universiteiten van Columbia, Berkeley, Yale (VS) en aan de universiteit van Johannesburg (zijn thuisbasis), is een van de meest toonaangevende politieke denkers van dit moment. In deze cursus lezen we daarom één van zijn meest recente en prikkelende boek “Kritiek van de Zwarte Rede”, waarin hij kritisch reflecteert op zowel de Europese filosofiegeschiedenis en haar rol in de formatie van identiteit en zwarte bevrijdingsbewegingen in hun nadruk op de zwarte identiteit. We laten ons uitdagen door het denken van Mbembe, dat voorstelt om op nieuwe manieren over identiteit na te denken en een nieuwe blik werpt op discussies over slavernij, racisme, gelijkheid en ongelijkheid.

Woensdag 25 september 2019
8 lessen van 2 uur aanvangstijd 10:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 97,00
Mw. E. (Enrieke) Damen
Boek: Kritiek van de zwarte rede, Achille Mbembe (klik hier voor meer informatie)
10:00 - 12:00
Locatie: 't Loughoes (klik hier voor de adres gegevens)
Inschrijving geopend >
E. (Enrieke) Damen
E. (Enrieke) Damen
Enrieke Damen specialiseerde zich gedurende haar studie theologie in de godsdienstfilosofie. Inmiddels heeft ze van haar passie haar werk gemaakt en is ze als promovenda—onderzoeker—verbonden aan de Protestants Theologische Universiteit. Ze geniet van het stellen van fundamentele vragen en het puzzelen op filosofische teksten. Maar, echt blij wordt ze als ze les mag geven. Als ze de kans krijgt om filosofische thema’s en denkers tot leven mag brengen door in gesprek te gaan. Ze schroomt daarbij niet om complex filosofisch gedachtegoed te verbinden met hedendaagse vragen. Met humor en passie nodigt zij u uit om in de wondere wereld van de filosofie te duiken.