Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: DA1840

Filosofie, Wat is de mens?

Filosofie, Wat is de mens?
Cursuscode: DA1840

In deze cursus gaan we ons bezighouden met de vraag naar de mens, oftewel de wijsgerige antropologie. Wat zijn we voor wezens? Wat is het verschil tussen mensen en dieren? Hebben we een lichaam en een geest? Wat is het doel van ons bestaan? Wat zijn de factoren die ons maken tot wie we zijn?
We gaan om deze vragen te beantwoorden, teksten bestuderen van diverse 'klassieke' filosofen zoals Descartes, Nietzsche, Sartre, Camus, Foucault, Freud, Irigaray en Dennett.
In de eerste lessen gaan we ons bezig houden met het lichaam-geest probleem. Hebben we een lichaam én een geest of wellicht alleen een lichaam zoals veel hersenwetenschappers tegenwoordig beweren. Daarna gaan we met onder andere Nietzsche de vraag stellen naar de "condition humaine". Hiervoor verdiepen we ons in het Franse existentialisme van Sartre en Camus. Tot slot zullen we ons bezig houden met factoren die onze vrijheid beperken en die een duidelijke invloed hebben op ons mens-zijn, zij het het onderbewuste (Freud), maatschappelijke machtsverhoudingen (Foucault) of genderrollen (Irigaray).


We lezen een door de docent samengestelde reader met allerlei teksten van genoemde filosofen. De kosten hiervan verrekent u rechtstreeks met de docent.

Woensdag 10 oktober 2018
7 lessen van 2 uur aanvangstijd 10:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 84,00
Dhr. K (Kars) Denkema
10:00 - 12:00
Locatie: 't Loughoes (klik hier voor de adres gegevens)
K (Kars) Denkema
K (Kars) Denkema