Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: EA2010

Geschiedenis, Nederland van Republiek naar Koninkrijk

Geschiedenis, Nederland van Republiek naar Koninkrijk
Cursuscode: EA2010
Nederland van Republiek naar Koninkrijk

Het is een wonder dat er aan de Noordzeekust een zelfstandige natie is ontstaan met een mondiaal bereik dat volstrekt niet strookt met de omvang in geografische en demografische zin. In 4 thema’s willen we een paar aspecten van de geschiedenis van dit land onderzoeken en daarbij gaan we niet voorbij aan de schaduwzijden van dit verhaal.

De werktitels van de thema’s zijn:

  1. Van losstaande gewesten tot een losse Republiek.
  2. Rijkdom en tolerantie, maar niet voor iedereen.
  3. Van losse Republiek tot een koninklijke eenheidsstaat.
  4. Jan Salie en imperiaal ondernemen.

Het eerste thema gaat over het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in de tweede helft van de 16e eeuw en eerste helft 17e eeuw met als hoogtepunt de erkenning als zelfstandige eenheid bij de vrede van Westfalen (Münster 1648). Het tweede thema gaat over de positie die de Republiek verwerft op het wereldtoneel, ook wel omschreven als de Gouden Eeuw. Het derde thema gaat over de ondergang van de Republiek en de wording van het Koninkrijk der Nederlanden met bijzondere aandacht voor de Franse tijd, die beslissend is voor de vorming van de eenheidsstaat. Het laatste thema gaat vooral over de 19e eeuw; een eeuw waarvan het begin vroeger op school met enige minachting besproken werd, maar er gebeurde onderhuids heel veel.

Het is een verhaal van enerzijds vreedzaam leven en werken maar ook het verhaal van veel verbaal en fysiek geweld, oproer en politieke moorden. Aan de hand van authentieke documenten wil ik iets laten zien van de felheid en grofheid waarmee men elkaar bestreed; men schuwde geen enkel middel om de tegenstander neer te sabelen. Zoals in onze tijd  digitale middelen in de politieke strijd ingezet worden, gebruikte men vroeger ook al de modernste middelen die op dat moment voorhanden waren.

Donderdag 24 september 2020
4 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 46,00 plus € 5,00 materiaalkosten.
Dhr. (Roel) Nijmeijer
19:30 - 21:30
Locatie: Bibliotheek Zuidlaren (klik hier voor de adresgegevens)
Aanmelden wachtlijst >
(Roel) Nijmeijer
(Roel) Nijmeijer
Met dank aan mijn geschiedenislerares ben ik dit mooie vak gaan studeren. De Rijksuniversiteit in Groningen was voor mij, geboren en getogen in Assen, een logische keuze. Tijdens mijn studie heb ik mijn eerste onderwijservaring opgedaan als begeleider van eerstejaars studenten, maar het echte werk begon in het schooljaar 79-80. Eerst op het Praedinius gymnasium en vervolgens op H.N. Werkman College waar ik tot mijn pensioen in 2017 heb gewerkt als leraar en teamleider. Pensioen betekent voor mij niet het loslaten van het onderwijs. Samen met enkele andere gepensioneerde onderwijsmensen ben ik bezig met het ontwikkelen van lesmateriaal waar iemand die voor de klas staat amper tijd voor heeft.