Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: EA1810

Geschiedenis, Van Romeinen tot Vikingen.

Geschiedenis, Van Romeinen tot Vikingen.
Cursuscode: EA1810

De Nederlandse geschiedenis van 0 tot 900.
Met de eerste ontmoeting tussen de Romeinen en de Germanen, waarin de wierden als woonplaatsen al worden genoemd, begint de geschreven geschiedenis van Nederland. Daarna zijn er eeuwenlang steeds meer contacten waarbij de Bataven als hulptroepen worden ingeschakeld om 'volksverhuizers' bij de grens tegen te houden.
Verdere onderwerpen zijn de zeespiegelstijging uit de 4e en 5e eeuw waardoor het lijkt of het kustgebied 'leeg' is. Verder komen aan de orde: de positie van Dorestad als grote handelsplaats en aanjager van de economie aan de Oude Rijn, de bekering tot het christendom van Friezen, Franken en Saksen. Ook komen Karel de Grote en de komst van de Vikingen in onze contreien aan de orde.
Waar mogelijk wordt ook ingezoomd op wat bekend is geworden over de bevolking van Noord Nederland.

Maandag 5 november 2018
4 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 42,00
Mw. W (Willemien) van Schaick
19:30 - 21:30
Locatie: De Ludinge (klik hier voor de adres gegevens)
W (Willemien) van Schaick
W (Willemien) van Schaick
Willemien van Schaick studeerde in 1980 af als historicus aan de RUG. Na een aantal jaren voortgezet onderwijs, pr en politiek is zij sinds 2004 actief als docent bij volksuniversiteiten. Haar onderwerpen kiest zij vooral uit de Middeleeuwen en Vroegmoderne Geschiedenis.