Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: EA2120

Het moderne Nederland vanaf 1795

Het moderne Nederland vanaf 1795
Cursuscode: EA2120

Het jaar 1795 markeert een van de scherpste breuken in de Nederlandse geschiedenis, want toen kwam er een einde aan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Dit revolutionaire einde resulteerde binnen 10 jaar in het ontstaan van het koninkrijk der Nederlanden, wat absoluut niet de bedoeling was van de revolutionairen van 1795. Na 1815 blijft Nederland een monarchie met koningen uit het huis van Oranje dat in de vorige eeuwen door regenten en later patriotten enorm verguisd en gehaat werd. De 19e eeuw was aanzienlijk dynamischer dan vaak wordt voorgesteld. Met name in de tweede helft kent Nederland een snelle ontwikkeling op veel gebieden zoals het ontstaan van een modern spoorwegnet.

Het beeld van de 20ste eeuw wordt uiteraard bepaald door de beide wereldoorlogen, de grote economische crisis van de jaren ’30 en de koude oorlog. Voor de binnenlandse geschiedenis zijn de opbouw van de verzorgingsstaat, het fenomeen verzuiling en de Indische oorlog van 1945-1949 beeldbepalend. In deze reeks kunnen we niet uitgebreid de Tweede Wereldoorlog bespreken, maar ik wil wel aandacht geven aan de impact die deze gehad heeft op Nederland.

De grote godsdienstige tegenstellingen uit vorige eeuwen bestonden nog steeds, maar nu in de vorm van vreedzaam naast elkaar leven in zuilen. Strenge sociale controle hield de mensen tot in de jaren ’60 binnen de eigen zuil. In het laatste kwart van de 20ste eeuw seculariseerde de samenleving in een razend tempo en stortte dit stelsel volledig ineen met grote politieke gevolgen.

In 5 bijeenkomsten wil ik enkele factoren bespreken die het moderne Nederland hebben gevormd. Daarbij zullen we zowel de witte als de zwarte bladzijden van onze geschiedenis onder ogen moeten zien. Het ingewikkelde is dat beide kanten sterk met elkaar verweven zijn. Het is de bedoeling om die samenhang te ontdekken en te bespreken.

Dinsdag 1 februari 2022
5 lezingen van 2 uur aanvangstijd 13:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 72,00
Dhr. (Roel) Nijmeijer
13:00 - 15:00
Locatie: De Ludinge (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
(Roel) Nijmeijer
(Roel) Nijmeijer
Met dank aan mijn geschiedenislerares ben ik dit mooie vak gaan studeren. De Rijksuniversiteit in Groningen was voor mij, geboren en getogen in Assen, een logische keuze. Tijdens mijn studie heb ik mijn eerste onderwijservaring opgedaan als begeleider van eerstejaars studenten, maar het echte werk begon in het schooljaar 79-80. Eerst op het Praedinius gymnasium en vervolgens op H.N. Werkman College waar ik tot mijn pensioen in 2017 heb gewerkt als leraar en teamleider. Pensioen betekent voor mij niet het loslaten van het onderwijs. Samen met enkele andere gepensioneerde onderwijsmensen ben ik bezig met het ontwikkelen van lesmateriaal waar iemand die voor de klas staat amper tijd voor heeft.