Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: EA2110

Het ontstaan van bestuurlijke eenheden onder de naam: De Lage Landen vanaf het begin van onze jaartelling tot aan ca. 1795

Het ontstaan van bestuurlijke eenheden onder de naam:  De Lage Landen vanaf het begin van onze jaartelling tot aan ca. 1795
Cursuscode: EA2110

Deze cursus is vergelijkbaar met die van najaar 2020 in Zuidlaren. wel zal ik hier en daar andere accenten leggen. De centrale vraag luidt: hoe kon aan de rand van de Noordzee een welvarend gebied ontstaan, dat in de wereld grotere invloed heeft gehad dan je op grond van zijn omvang zou verwachten? In vijf bijeenkomsten wil ik enige factoren bespreken die bijgedragen hebben aan het ontstaan van de Nederlanden vanaf ongeveer het begin van onze jaartelling tot ca. 1795.

In de laatste eeuw West-Romeinse rijk zijn we getuige van grote migratiebewegingen die bepalend waren voor het ontstaan van het moderne Europa. In dit verband ontkomen we niet aan de Bourgondiërs wier invloed van grote betekenis is geweest voor de ontwikkeling van de Nederlanden. Ondanks veel onrust en ontelbare oorlogen ontstaan in de middeleeuwen onze belangrijkste steden. Na 1500 zien we de verschuiving van het economische zwaartepunt van de Zuidelijke naar de Noordelijke Nederlanden.

In het klassieke geschiedenisonderwijs werd de 17e eeuw , onze “gouden” eeuw, uitgebreid besproken. Er was sprake van een enorme economische opbloei, maar wel met rafelranden zoals piraterij en (mensen)handel, felle godsdienstige en politieke tegenstellingen die niet onbenoemd mogen blijven. De Nederlandse Republiek had omstreeks 1650 ca. 1 miljoen inwoners, waarvan 20% (NB: 200.000 mensen!!) bestond uit mensen van elders. In deze tijd ontstaat het beeld van Nederland als een tolerant land, maar hoe tolerant was men echt?

In 1795 kwam er een eind aan de Republiek der Verenigde Nederlanden en werd de basis gelegd voor het koninkrijk der Nederlanden als natiestaat.

Dinsdag 21 september 2021
5 lezingen van 2 uur aanvangstijd 13:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 72,00
Dhr. (Roel) Nijmeijer
13:00 - 15:00
Locatie: 't Loughoes (klik hier voor de adresgegevens)
Cursus geannuleerd >
(Roel) Nijmeijer
(Roel) Nijmeijer
Met dank aan mijn geschiedenislerares ben ik dit mooie vak gaan studeren. De Rijksuniversiteit in Groningen was voor mij, geboren en getogen in Assen, een logische keuze. Tijdens mijn studie heb ik mijn eerste onderwijservaring opgedaan als begeleider van eerstejaars studenten, maar het echte werk begon in het schooljaar 79-80. Eerst op het Praedinius gymnasium en vervolgens op H.N. Werkman College waar ik tot mijn pensioen in 2017 heb gewerkt als leraar en teamleider. Pensioen betekent voor mij niet het loslaten van het onderwijs. Samen met enkele andere gepensioneerde onderwijsmensen ben ik bezig met het ontwikkelen van lesmateriaal waar iemand die voor de klas staat amper tijd voor heeft.