Klachtenregeling

We doen ons best om alle activiteiten goed te laten verlopen en toch gaat er af en toe iets mis. Een klacht hebben is niet prettig maar kan een aansporing zijn om zaken te verbeteren. Mocht u een klacht hebben over een activiteit van de Volksuniversiteit, neem dan contact op met ons. Vergeet daarbij niet duidelijk te vermelden over welke activiteit, op welke dag en op welk tijdstip uw opmerking gaat. Laat alstublieft ook uw telefoonnummer achter, dan kunnen we, gemakkelijk contact met u opnemen.
Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

Klachten moeten per email worden gericht aan secretaris@vuzuidlaren.nl. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
In geval u moeite heeft met de wijze van lesgeven van een docent verzoeken wij u eerst met de betrokken docent te overleggen.

Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk in het voltallige bestuur besproken. U krijgt schriftelijk antwoord met toelichting. Dit antwoord is bindend.