Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: CA1920

Cursus Kunstgeschiedenis II-I

Cursus Kunstgeschiedenis II-I
Cursuscode: CA1920

KUNST uit de DOEKEN

Kunstgeschiedenis / Kunstbeschouwing
- beschouwen, vergelijken, analyseren, bespreken, herkennen
Kunst uit de Doeken neemt je mee naar verschillende stijlperiodes en de tegenstelling ervan. Mede naar een ontmoeting met een aantal kunstenaars en hun ontwikkelingsproces.

Door het maken van keuzes, het  kijken, vergelijken en analyseren, ontdek je wat kunst met je doet. Belangrijk is de woelige periode tussen eind 19e en het begin van de 20e eeuw waarvan de gevolgen zichtbaar zijn in het werk van de individuele kunstenaar. Munch, Schiele, Signac, Matisse, Picasso, Kirchner, Kandinski zijn daar voorbeelden van.

Aandacht is er voor exposities in de omgeving. Voor het 25-jarig bestaan van het door Alessandro Mendini ontworpen Groninger museumgebouw alsmede voor Het Drents Museum. Voorbeeld: Barbizon in Drenthe, waarin het Drentse landschap centraal staat

In de lessen zijn er vergelijkingen en cross-overs tussen de verschillende disciplines.

Aanvullende inhoud:
-modernisme/ postmodernisme
-licht in diverse gradaties in de beeldende kunst, architectuur, mode en textielkunst
-tegen de orde en harmonie van de renaissance: de klassieke wedergeboorte en wat daar op volgt
-neo, in stijl en vormgeving, hierbij is de tijd een belangrijke factor
-experiment in materiaal: verruiming begrip beeldhouwkunst in brede zin
-de actualiteit met interactie door gesprek, beeldbeschouwing, onderzoek, trailers van films en bezoek aan exposities.

In het verlengde van deze cursus organiseert de docente, bij voldoende belangstelling, twee excursies: één in december 2019 en één in het voorjaar van 2020. Deelname is niet verplicht, de kosten zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen.

Van iedere les wordt een hand-out verstrekt. De kosten hiervan verrekent u rechtstreeks met de docente.

Dinsdag 24 september 2019
10 lessen van 2,5 uur , elke 2 weken aanvangstijd 19:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 152,00 Betaling in 2 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Mw. J (Janneke) Gelling
19:30 - 22:00
Locatie: De Ludinge (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving nog open >
J (Janneke) Gelling
J (Janneke) Gelling
Doceert Kunstgeschiedenis aan de Volksuniversiteit sinds 2010 en is vormgever sinds 1987 Beschouwen, vergelijken, analyseren, bespreken en herkennen: Picasso heeft zich afgevraagd waarom veel mensen de kunst willen begrijpen. Waarom niet de zang van een vogel, waarom houdt men van de sterren, van de verschillen in seizoenen zonder te proberen de betekenis te weten te komen. Ligt het er aan dat kunst door mensen is gemaakt en dat men wil weten het waarom en door wie? Janneke Gelling is bijna 20 jaar verbonden geweest aan de NHL (Hogeschool in Leeuwarden) als coördinator en docent aan de Faculteit Onderwijs; de Lerarenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving en de afd. Communicatie. Gaf les in Kunstgeschiedenis, dessin- en tentoonstellingsvormgeving, styling en eventmanagement, waarbij ook het coördineren van projecten met studenten aan derden een belangrijk onderdeel vormde.