Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: CA1940

Cursus Kunstgeschiedenis III

Cursus Kunstgeschiedenis III
Cursuscode: CA1940

Kunstgeschiedenis / Kunstbeschouwing
Zien is meer dan kijken
We leven in het tijdperk van de mens. Het omgaan met een nieuwe werkelijkheid. Het verschil en overeenkomst tussen een geschilderd portret en een "selfie".

In deze cursus komen ontwikkelingen aan bod die in de beeldende kunst te maken hebben met gebeurtenissen in de wereld en nieuwe mogelijkheden op het gebied van wetenschap, techniek en sociale media. Wat doen deze veranderingen en gebeurtenissen met de gevoelens van kunstenaars, wat zijn prikkels tot inspiratie en wat is het gevolg voor hun werk. Op welke manier komt dit bij de beschouwer binnen. Soms kan één schilderij als uitgangspunt dienen voor een les. Mooi en lelijk zijn subjectieve begrippen die van toepassing zijn op de persoonlijke kijkervaring en smaak. Er zullen middels een persoonlijke selectie van de docent een aantal grote thema’s van de westerse cultuur worden behandeld met daarnaast: het 25-jarig bestaan van het door Alessandro Mendini ontworpen Groninger museumgebouw. Aandacht voor het gebouw, de architecten en de exposities.

aanvullend:
- twee genres: het Portret als Spiegel en het Landschap in Drenthe
- de tegenstelling tussen vrijheid en geborgenheid
- de moderne wereld, welke bewegingen kunnen we signaleren
- de verruiming van het  begrip beeldhouwkunst, een beweging die in de 60-70er jaren van de 20e eeuw op gang komt      met name in de textielkunst, wat mede ontstaat door experiment in materiaal
- Ver gezocht- missende elementen in de Westerse geschiedenis door hedendaagse kunstenaars in beeld gebracht

In het verlengde van deze cursus organiseert de docente, bij voldoende belangstelling, twee excursies: één in december 2019 en één in het voorjaar van 2020. Deelname is niet verplicht, de kosten zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen.

Van iedere les wordt een hand-out verstrekt. De kosten hiervan verrekent u rechtstreeks met de docente.

Dinsdag 1 oktober 2019
10 lessen van 2,5 uur , elke 2 weken aanvangstijd 19:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 152,00 Betaling in 2 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Mw. J (Janneke) Gelling
19:30 - 22:00
Locatie: De Ludinge (klik hier voor de adresgegevens)
J (Janneke) Gelling
J (Janneke) Gelling
Doceert Kunstgeschiedenis aan de Volksuniversiteit sinds 2010 en is vormgever sinds 1987 Beschouwen, vergelijken, analyseren, bespreken en herkennen: Picasso heeft zich afgevraagd waarom veel mensen de kunst willen begrijpen. Waarom niet de zang van een vogel, waarom houdt men van de sterren, van de verschillen in seizoenen zonder te proberen de betekenis te weten te komen. Ligt het er aan dat kunst door mensen is gemaakt en dat men wil weten het waarom en door wie? Janneke Gelling is bijna 20 jaar verbonden geweest aan de NHL (Hogeschool in Leeuwarden) als coördinator en docent aan de Faculteit Onderwijs; de Lerarenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving en de afd. Communicatie. Gaf les in Kunstgeschiedenis, dessin- en tentoonstellingsvormgeving, styling en eventmanagement, waarbij ook het coördineren van projecten met studenten aan derden een belangrijk onderdeel vormde.