Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: XA1895

Lezing, 100 jaar Bauhaus, 1919-2019

Lezing, 100 jaar Bauhaus, 1919-2019
Cursuscode: XA1895

Weimar, Dessau en Berlijn (1919-1933)


Op 1 april 1919 werd de eerste steen gelegd voor de beroemdste design- en architectuurschool ter wereld. Gropius, oprichter en 1e directeur, gaf er de naam 'Staatliche Bauhaus Weimar' aan.
 De school belichaamde de geest van een nieuw begin, een baken van moderniteit. De verschuivingen binnen de maatschappij voor en tijdens WOI hebben o.a. geleid tot grote veranderingen in de beeldende kunst wat geleid heeft tot  nieuwe stromingen als kubisme, futurisme, dadaïsme, fauvisme, surrealisme etc. er ontstaat een nieuw wereldbeeld onder invloed van wetenschap, opkomst van massacommunicatiemiddelen en nieuwe inzichten in het menselijk gedrag. Tijdens de lezing wordt ingegaan:
-wat is de kracht en het specifieke van het Bauhaus
-welke bekende kunstenaars gaven er les en de contacten met de Stijl
-wat zijn de gevolgen van het korte bestaan van het instituut voor de hedendaagse vormgeving
-de invloed van de ‘Bauhausvrouwen’

Dinsdag 9 april 2019
1 lezing van 2 uur aanvangstijd 19:30
Prijs: € 9,00
Mw. J (Janneke) Gelling
19:30 - 21:30
Locatie: De Ludinge (klik hier voor de adres gegevens)
Inschrijving geopend >
J (Janneke) Gelling
J (Janneke) Gelling
Doceert Kunstgeschiedenis aan de Volksuniversiteit sinds 2010 en is vormgever sinds 1987 - beschouwen, vergelijken, analyseren, bespreken en herkennen- Picasso heeft zich afgevraagd waarom veel mensen de kunst willen begrijpen. Waarom niet de zang van een vogel, waarom houdt men van de sterren, van de verschillen in seizoenen zonder te proberen de betekenis te weten te komen. Ligt het er aan dat kunst door mensen is gemaakt en dat men wil weten het waarom en door wie? Janneke Gelling is bijna 20 jaar verbonden geweest aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden als coördinator en docent aan de Faculteit Onderwijs ; de Lerarenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving en de afd. Communicatie. Gaf les in Kunstgeschiedenis, dessin- en tentoonstellingsvormgeving , styling en eventmanagement, waarbij ook het coördineren van projecten met studenten aan derden een belangrijk onderdeel vormde.