Nieuwsbrief

E-mailadres van de abonnee.
Schrijf in voor de nieuwsbrief

Wetenschappers die de wereld veranderden

Al sinds de oudheid tracht men de opbouw van de wereld te begrijpen. Griekse wijsgeren zoals Plato en Aristoteles filosofeerden al over het universum en vanaf 1600 legden geleerden als Galileo Galilei, Christia-an Huygens en Isaac Newton, de basis voor de klassieke natuurweten-schap. Ruim honderd jaar geleden ontdekten Albert Einstein, Max Planck, Niels Bohr en anderen, dat de wereld heel anders in elkaar zit dan men tot dan toe dacht en legden een geheel nieuw fundament voor de wetenschap. Deze wetenschappelijke revolutie zorgde voor een wereldwijde welvaart, met honderden nieuwe toepassingen zoals de computer, televisie, kunststoffen, nieuwe medicijnen, elektronische gebruiks-apparatuur en meer. Deze ontwikkeling heeft ons inmiddels gebracht in een wereld met high-tech-elektronica, met zelfdenkende machines, waarin we ons DNA veranderen en ‘moleculaire voertuigen’ maken, zoals Nobelprijswinnaar Ben Feringa dat deed in 2016. En-erzijds ontstaat meer welvaart, maar ook zijn er grote problemen ont-staan op het gebied van milieu, de energievoorziening en een toene-mende complexiteit. De nieuwste technologische ontwikkelingen hebben een ongrijpbaar, mysterieus en voor sommigen bedreigend karakter. Een wereld waarin niet wij, maar atomen en computers lijken te regeren.

Cursus-onderwerpen, verdeeld over 5 colleges:

 • De wereld volgens klassieke denkers
  de mechanisering van het wereldbeeld.
 • De ‘verlichting’ (18e eeuw)
  de verandering in het denken over de wereld.De wetenschappelijke revolutie
 • De wetenschappelijke revolutie
  het nieuwe denken van Max Planck en Albert Einstein.
 • De kwantumtheorie
  de bijzondere wetenschapstheorie van Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg en anderen.
 • De wereld van morgen
  de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en de bijdrage van Ben Feringa en anderen.

 

Startdatum cursus : woensdag 3 april 2024, aanvang 19.30 uur 
Locatie: de Ludinge in Zuidlaren.