Over ons

De Volksuniversiteit Zuidlaren is een stichting, die tot doel heeft om aan volwassenen in de noordelijke regio de mogelijkheid te bieden tot vorming, ontwikkeling en scholing. Om dit doel te bereiken organiseert de Volksuniversiteit Zuidlaren cursussen en workshops op cultureel, wetenschappelijk en creatief terrein. De cursussen en workshops worden verzorgd door professionele docenten. De Volksuniversiteit is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. De Volksuniversiteit Zuidlaren werd op 16 november 1995 opgericht en is aangesloten bij de landelijke brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk, Cultuurconnectie.

Bestuur

 

Voorzitter Harm Assies  
Secretaris Janny Buiten  
Penningmeester Dick Oele  
Publiciteit vacature  
Cursuscoördinatie Eelde Paterswolde André Ensing  
Cursuscoördinator talen Marianne Gaasbeek  
Cursuscoördinator Zuidlaren overig Anneke Joosten  
     
     
Cursusadministratie Janny Buiten 06-12256405 (ma t/m do 9:30-11:30 uur)

 

De Stichting Volksuniversiteit Zuidlaren staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 41020496.