Bestellijst

Geen bestellingen

Talen

Zonder speciale voorkennis kunt u bij ons terecht om een taal te leren of om de weggezakte kennis van deze taal weer op te frissen. Op verschillende niveaus worden kennis en vaardigheden steeds verder uitgebreid. Deze niveaus zijn ingedeeld volgens het Europees Referentiekader (zie ook hieronder). De lesboeken die worden gebruikt sluiten aan op dit kader (www.erk.nl). Omdat het voor veel nieuwe cursisten moeilijk is te voorzien op welk niveau hij of zij het beste kan beginnen, raden wij u dringend aan om hierover te overleggen met de docent die de cursus geeft.

 

 

 

Hieronder ziet u de eerste 5 cursussen Duits staan. Klik op "Lees meer" om het complete overzicht te zien.

Lees meer
Binnenkort: Duits
Cursus Duits, conversatie (B), v... 5 x op 25-09-2018 09:30 - 11:00
Cursus Duits, Basisconversatie (... 5 x op 25-09-2018 11:00 - 12:30
Cursus Duits, basisgrammatica 5 x op 02-10-2018 10:00 - 11:30
Cursus Duits, conversatie (B), v... 5 x op 15-01-2019 09:30 - 11:00
Cursus Duits, Basisconversatie (... 5 x op 15-01-2019 11:00 - 12:30

Klik op "Lees meer" voor extra informatie.

Lees meer
Binnenkort: Engels
Cursus Engels 3, voor ver-gevord... 20 x op 24-09-2018 09:00 - 10:30
Cursus Engels 2 maandag, voor ge... 20 x op 24-09-2018 11:00 - 12:30
Cursus Engels 2 dinsdag, voor ge... 20 x op 25-09-2018 09:30 - 11:00
Cursus Engels Algemeen en Zakeli... 20 x op 27-09-2018 19:00 - 20:30

Hieronder ziet u de eerste 5 cursussen Frans staan. Klik op "Lees meer" om het complete overzicht te zien.

Lees meer
Binnenkort: Frans
Cursus Frans 1, voor beginners (... 20 x op 26-09-2018 19:00 - 20:30
Cursus Frans 2, vervolg beginner... 20 x op 26-09-2018 20:30 - 22:00
Cursus Frans 3, voor gevorderden... 20 x op 27-09-2018 09:00 - 10:30
Franse leesclub « A vous de lire... 12 x op 27-09-2018 10:30 - 12:00
Cursus Frans 3, voor gevorderden... 20 x op 27-09-2018 19:00 - 20:30

Hieronder ziet u de eerste 5 cursussen Italiaans staan. Klik op "Lees meer" om het complete overzicht te zien.

Lees meer
Binnenkort: Italiaans
Cursus Italiaans 1, voor beginne... 20 x op 25-09-2018 17:30 - 19:00
Cursus Italiaans 1, voor beginne... 20 x op 25-09-2018 19:00 - 20:30
Cursus Italiaans 2, vervolg begi... 20 x op 25-09-2018 20:30 - 22:00
Cursus Italiaans 3, voor gevorde... 20 x op 27-09-2018 19:00 - 20:30
Cursus Italiaans 4, conversatie... 20 x op 27-09-2018 20:30 - 22:00

Hieronder ziet u de eerste 5 cursussen Spaans staan. Klik op "Lees meer" om het complete overzicht te zien.

Lees meer
Binnenkort: Spaans
Cursus Spaans 3, voor gevorderde... 20 x op 26-09-2018 19:00 - 20:30
Cursus Spaans 1A, voor beginners... 20 x op 26-09-2018 19:00 - 20:30
Cursus Spaans 1B, voor beginners... 20 x op 26-09-2018 19:00 - 20:30
Cursus Spaans 2, vervolg beginne... 20 x op 26-09-2018 20:30 - 22:00
Cursus Spaans 4, conversatie (ni... 20 x op 26-09-2018 20:30 - 22:00

Klik op "Lees meer" voor extra informatie.

Lees meer
Binnenkort: Vakantiecursussen (alle talen)
Cursus Frans voor vakantie 8 x op 03-04-2019 19:00 - 20:30
Cursus Italiaans voor vakantie 8 x op 09-04-2019 19:00 - 20:30
Cursus Spaans voor vakantie 8 x op 17-04-2019 19:00 - 20:30

Europees Referentiekader Talen


Beginnend taalgebruiker
Niveau A1:
Kan vertrouwde woorden, elementaire zinnen en alledaagse uitdrukkingen betreffende eigen persoon, familie en directe omgeving begrijpen en gebruiken. Men kan zich b.v. voorstellen of vragen over persoonlijke gegevens stellen en beantwoorden zoals waar iemand woont, over mensen die men kent en dingen die men heeft.
Kan op een eenvoudige manier communiceren, als de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en welwillend is.
Kan een korte eenvoudige tekst schrijven zoals een aanzichtkaart of een formulier invullen.

Niveau A2:
Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen en gebruiken die verband houden met zaken van persoonlijk belang (bv. persoonsgegevens, leefomstandigheden, opleiding, familie, winkelen, plaatselijke geografie en werk).
Kan in eenvoudige bewoordingen communiceren over simpele en alledaagse taken.
Kan korte en eenvoudige notities en boodschappen opschrijven en een eenvoudige persoonlijke brief schrijven.

Onafhankelijk taalgebruiker
Niveau B1:
Kan de hoofdpunten van duidelijk uitgesproken taal en geschreven teksten begrijpen die betrekking hebben op vertrouwde en regelmatig voorkomende onderwerpen (b.v. op werk, op school, in de vrije tijd enz.)
Kan ervaringen, gebeurtenissen, wensen, verwachtingen en ambities beschrijven en in het kort uitleg geven over meningen en plannen. Men kan b.v. een plot van een boek of een film vertellen.
Kan omgaan met de meeste situaties die zich voordoen tijdens een reis door het gebied waar de taal gesproken wordt.
Kan over vertrouwde onderwerpen eenvoudige, samenhangende teksten schrijven.

niveau B2:
Kan de kerngedachten van complexe teksten over concrete en abstracte onderwerpen begrijpen, ook van technische discussies in jouw specialisatie.
Kan zo vlot en spontaan communiceren dat de regelmatige interactie met moedertaalsprekers voor beide partijen gemakkelijk gaat.
Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over uiteenlopende onderwerpen.
Kan  een standpunt uiteenzetten over een bepaald thema en daarbij voor- en nadelen en verschillende opties aangeven.