Wachtlijst

Wat houdt een plaats op de wachtlijst in?

Als u bericht heeft ontvangen dat u op een wachtlijst voor een cursus bent geplaats, betekent dit dat de cursus al is volgeboekt. In principe is er voor u dan geen plek in de cursus. Dat kan veranderen als er opzeggingen komen van deelnemers, als een deelnemer besluit om zijn/haar inschrijving om te boeken naar een andere cursus, of als de groepsgrootte van de cursus verandert. In zo’n situatie kan u alsnog aan de deelnemerslijst worden toegevoegd. Als u niet wilt dat dit gebeurt, kunt u beter uw aanmelding annuleren, ook al staat u op de wachtlijst. Als u annuleert, wordt u niet naderhand aan de deelnemerslijst toegevoegd.

Let op: een plek op de wachtlijst betekent niet dat u automatisch aan een parallelle cursus, een cursus later dit seizoen, of in het nieuwe seizoen kunt deelnemen. Wilt u zich deelnemen aan zo’n cursus, dan dient u zich daar (t.z.t.) zelf voor aan te melden.

Als op de website al aangegeven staat dat u zich kan aanmelden voor de wachtlijst, is de cursus al volgeboekt. Toch kan aanmelden zinvol is omdat in voorkomende gevallen gepoogd kan worden een extra cursus te organiseren.